Zvládněte hladce řez ovocných stromů s nářadím FISKARS

Únor a březen jsou ideální měsíce pro předjarní řez ovocných stromů, zejména pak jabloní a hrušní. V tomto období, kdy jsou stromy ještě bez listů dobře snášejí i silnější zásahy.

Fiskars - nůžky a kleště na větveProč vlastně stromy prořezávat?

Pravidelné prořezání propouští do koruny více světla i vzduchu, zvyšuje úrodnost

a prodlužuje život stromů. Snižuje také riziko vzniku plísní a jiných chorob.

 U všech mladých ovocných stromů do 5 let je potřeba každý rok provádět tzv. výchovný řez, kterým postupně formujete korunu. Typ řezu závisí na odrůdě.

 Obvyklá je patrová koruna tvořená hlavním (terminálním) výhonem, který určuje růst  a třemi nebo čtyřmi bočními (kosterními) výhony, které jsou dostatečně silné a vyrůstají rovnoměrně nad sebou.

 U starších stromů se pak provádí udržovací nebo zmlazovací řez, kterým regulujete růst a zároveň se snažíte zachovat optimální plodnost stromů.

 

Jak při řezu ovocných stromů postupovat?

  1. Nejdřív odstraňte větve, které vykazují známky napadení, poškození nebo jsou uschlé.
  2. Dále odstraňte nežádoucí obrost, tedy větve směřující dovnitř koruny, kolmo vzhůru a vzájemně konkurenční větve.
  3. U mladých stromků zakraťte výhony. Umístění posledního pupenu pod řezem určuje, kterým směrem bude větev dále růst.

Přořezávací pilky Fiskars

Odstranění silných větví prořezávací pilkou

K řezání větví s větším průměrem využijte prořezávací pilku. Můžete zvolit zahradní pilka s pevnou čepelí nebo třeba pilku Xtract™, která má čepel plně zasouvací do držadla. Větev odřezávejte těsně za větevním kroužkem. Při řezání si větev přidržujte, aby vznikl hladký řez. Pokud je větev příliš dlouhá a těžká, nejprve si ji zkraťte na pahýl, aby při řezání nedošlo k rozštípnutí a poškození kůry. Rány po řezu nezapomeňte ošetřit balzámem nebo štěpařským voskem.


Kleště na větve Fiskars

Odstranění nežádoucího obrostu nůžkami

Silnější a výše položené větve snadno zastřihnete dvouručními nůžkami. Větev byste měli vždy odstřihnout těsně za tzv. větevním kroužkem, což jejakýsi prstenec v místě, kde větev vyrůstá z kmene nebo z hlavní větve. V tomto místě se rány nejlépe a nejrychleji zhojí.

Fiskars k tomuto účelu nabízí jednak nůžky se zubovým převodem, a také dvoučepelové převodové nůžky, kde spodní čepel ve tvaru háku drží větev pro střih. Unikátní převod PowerGear™ obou typů nůžek pak zvyšuje střižný výkon a rovnoměrně rozděluje vaši sílu.


Kleště na větve Fiskars

Odstranění slabších výhonů nůžkami

Větve mladých stromků a slabší výhony starších stromů zvládnete zastřihnout jednoručními zahradními nůžkami. Oblíbené jsou lehké a ergonomické dvoučepelové nůžky X-serie, u nichž je díky technologii Power-Lever™ potřebná ke střihu výrazně nižší síla. Pro stříhání suchých a tvrdých větví do průměru až 20 mm vám postačí jednočepelové nůžky SingleStep™. Vždy myslete na to, že umístění pupenu určuje, kterým směrem bude větev dále růst. Střih tedy veďte mírně šikmo několik milimetrů nad pupen směřující ven z koruny.