Vrácení zboží

Postup při vrácení zboží z objednávky
 • Vrácení zboží z objednávky je možné učinit do 14 dní od vyzvednutí objednávky, pro registrované zákazníky je tato lhůta navýšena na 30 dní. 
 • Kupující může písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího:  

  ELVIN PRODEJ s.r.o., Nad Porubkou 1230/1c, 721 00, Ostrava – Svinov

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je také ke stažení na webovém rozhraní obchodu www.elvin.cz.
 • Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, které bylo uvedeno na faktuře, současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, včetně zvoleného způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti na prodejně). Vyjádření musí obsahovat také: jméno a příjmení Kupujícího, kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího, číslo faktury, datum a podpis Kupujícího.
 • V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující rovněž povinen uvést číslo faktury a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů
 • Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
 • Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím.
 • Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 6.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 • Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím.
Žádná položka